foto: Kris Moor


ma ei taha olla 
raudsete piiridega 
ei taha 
minna peitu 
mingisse rolli
lihtsalt seepärast 
et teistel oleks mugav 
et saaks 
teha linnukesi 
õigetesse kastidesse 
et kõik 
näeks välja 
justkui 
nii nagu peab

ma keeldun olemast 
pidevalt kaitseasendis 
ründevalmis 
naine igaks elujuhtumiks 
keegi 
kes peab sobituma 
just nii nagu vaja 
mitte et 
ma ei oleks koostöövalmis 
kuid tahan näha 
kuulamis- 
ja nägemisoskust enne 
kui end avan


foto: Kris Moor


kuidas tõestada 
et ülemäärane ründealtisus 
on tegelikult 
aastatepikkuse 
pidevas kaitseseisundis 
ning sisepaguluses elamise tulem

 

see miski 
millest räägib Ene Mihkelson 
mille oleme teadvustamatult 
eelmistest aegadest 
tänasesse kaasa toonud

 

kuidas õppida elama 
vaba ja julgena 
teadlikuna 
oma siseilmade 
deemonitest

 

kuidas mitte haavuda 
ja endasse sulguda 
teiste mõtlematutest sõnadest 
hoolimata kõigest 
iseenda ja maailmaga kohtuda 
keelduda olemast 
jahikoer 
aga ka jahitav

 

auf das opfer darf sich
keiner berufen

ohvriks olemist 
ei tohiks keegi 
ettekäändeks tuua 
ütleb Ingeborg Bachmann 
ja ikkagi 
takerdub iseendasse

 

kaitstud 
ei ole meist 
keegi