Millest ma kirjutan


Teemad, mis mind köidavad ja millest olen rääkinud-kirjutanud:
  • mäletamine ning mäletamise raskus;
  • elamise julgus ja oma siseilma avardamine;
  • valu ja kannatuse mõtestamine;
  • isiklik areng, eeskujud ja haritus;
  • mitmerahvuselisus, mitmes kultuuris orienteerumine, piiripealsus;
  • kõrgharidus(poliitika);
  • nõukogude aja järelmõjud.
Valik minu peetud ettekannetest, ilmunud esseedest, tehtud intervjuudest, avaldatud kirjanduskriitikast on leitav üleval asuva jaotuse all:

Minult on ilmunud neli raamatut: eesti keeles "Mäletamise poeetika" (2020), "Elamise julgus. Kirjad Käbile" (EKSA, 2019) ja „Valu, mälu, kirjandus“ (EKSA, 2017); saksa keeles ilmus „Ausgraben und Erinnern“ ehk „Väljakaevamine ja mäletamine“ (V&R unipress, 2016).
Samuti olen koostanud oma õpetaja ja juhendaja Tiina Kirsi esseistika ja kriitikakogumiku „Sõel“ (EKSA, 2018).

Fotod: Harri H. Sundell, Lauri Suurmaa, Kristina Marsh, Kristina Viin, Alvar Loog, Kristel Pappel