2018. aasta novembris tähistab Tartu Ülikooli häälekandja Universitas Tartuensis oma 70. sünnipäeva.
Aastatel 2004–2010 töötasin Universitas Tartuensises nii reporteri kui toimetajana. Minu tööks oli peamiselt Tartu Ülikoolis tehtavat teadustööd populariseerivate ja teadlasi tutvustavate lugude, aga ka probleemlugude kirjutamine. Mingi aimduse nendel aastatel kirjutatud lugudest annab Eesti artiklite andemees ISE.

Univeristas Tartuensise juubeli puhul ilmus ajakirjas praeguse peatoimetaja Merilyn Merisalu ja pikaaegse peatoimetaja Varje Sootaki tagasivaade möödunud aastatele "Palju õnne, Universitas Tartuensis!" (10/2018)


Universitas Tartuensise sünnipäeva puhul meenutasin ka ise oma ajalehes/ajakirjas töötatud aega:

"Mind võttis toonane ajalehe peatoimetaja Varje Sootak tööle saksa filoloogia viimase kursuse üliõpilasena. Hiljem sain kaasa teha ajalehe muutumise ajakirjaks. Töötamine Eesti suurima ja vanima ülikooli häälekandja juures oli minu jaoks nagu teine kõrgharidus või tõeline elukool.

Varje õpetas mulle kõik hilisemas elus vajalikud ajakirjanduslikud ja, võib ehk isegi öelda, diplomaatilised oskused: kuidas lugusid kirjutada, kuidas fookust hoida, kuidas kuulata ja üles leida õiget infot. Ta õpetas läbirääkimisoskusi ja inimeste tundmist, samuti seda, kuidas tulla vastu intervjueeritavate soovidele, kuid siiski jääda kindlaks oma ajakirjanikukreedole.

Usun, et õppisin ülikooli ajalehe juures seda, mida tähendab hea ajakirjandus. Koos tollase küljendaja Ergi Prommikuga oli meil ääretult tore meeskond, kes toetas üksteist. Et see oli minu esimene töökoht, seadsid just need töökaaslased standardid mu edasiseks eluks."


"Üks kõige eredam juhtum oli peatselt pärast minu tööleasumist. 2004. aastal määrati teaduse elutööpreemia teiste hulgas eksperimentaalfüüsikule, akadeemik Tšeslav Luštšikule. Mu teisel töökuul saatis Varje just mind akadeemikuga lugu tegema.

Vene keeles kaugest ja keerulisest valdkonnast rääkida oli tõeline katsumus, kuid sain sellega hakkama. Luštšik osutus tõeliseks diplomaadiks, kes suutis mulle oma teadustöö olemust selgitada nii, et mulle näis, et sain sellest aru. Küllap sealt saigi alguse minu kultuuri- või valdkondadevahelise tõlgi teadlik teekond: soov tõlkida keerulist üldarusaadavasse, tõlkida ühest keelest ja kultuurist teise."


Fotod: Kolm esimest fotot on pärit Varje Sootaki sünnipäevaks valminud väljaandest "Varje Teataja" (12.02.2006). Pildid on algselt pildistanud TÜ fotograaf Andres Tennus. Piltidel: Varje Sootak, Ergi Prommik, Aija Sakova, Leane Morits, Illari Lään, Marika Kullamaa.