18. septembril Tartus ja 19. septembril Tallinnas esitletakse kirjandusteadlase, elulugude uurija, õpetaja ja mõtleja Tiina Kirsi esimest iseseisvat artiklikogumikku "Sõel. Käsitlusi kirjandusest, kirjanduskriitikat ja arvamuslugusid" (EKSA, 2018).

Kogumiku "Sõel" esitlused toimuvad nii Tartus (18.09) kui ka Tallinnas (19.09). Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakonna (Vanemuise 19) kirjandusliku teisipäeva raames leiab 18. septembril algusega kl 18 aset kirjanduslik õhtu "Sõelumisest, liivajooksmisest ja sõelale jäämisest", kus Tiina Kirsiga vestlevad raamatu koostaja Aija Sakova ja kriitik Mihkel Kunnus.

19. septembril algusega kl 15:30 esitletakse Tiina Kirsi raamatut Tallinnas. Eesti Kirjanike Liiidu Musta laega saalis (Harju 1) toimuval sündmusel "Kuidas aeglustuda, kui maailm kiireneb" kõlab Berit Kaschani luule ning Tiina Kirsiga vestleb inimeseks olemise keerukusest meie ajas raamatu koostaja. Tallinnas on "Sõela" esitluse ajal Musta laega saalis eksponeeritud ka tekstiili- ja ehtekunstniku Lilian Bristoli kuldtikandis prossiseeria näitus "Kuldsed tiivad".

"Sõel. Käsitlusi kirjandusest, kirjanduskriitikat ja arvamuslugusid" on Tiina Kirsi õpilase Aija Sakova koostatud 587-leheküljeline valik oma õpetaja mõtteloolisest teekonnast. Tegemist on eeskätt esseistika ja kriitikakogumikuga, kuid raamatusse on mahtunud ka pikemaid ja akadeemilisemaid tekste. Kogumikust leiab lugeja Tiina loomingu viis haru, millest mõned on selgemini eristatavad ja teised jällegi tihedamalt omavahel põimunud. Nii on siin käsitlusi pagulusest (nii eluloolisi kui ka kirjandusele tuginevaid), mäletamisest kirjanduses ning kirjandusest ja kirjanduse vahendamisest laiemalt, aga ka elulugudest ja elust kirjutamise kunstist, naisuurimusest ja naisajaloost ning kõrghariduskultuurist ja -kultuuritusest. Raamatule on lisatud ka koostaja pikem eessõna "Sõelumisest, liivajooksmisest ja sõelale jäämisest", mis annab ülevaate Tiina Kirsi elust ja loometegevusest.


Tiina Kirss (snd 1957 USAs) on eesti kirjandusteadlane, elulugude uurija ning mõtleja. Eestis elab ja töötab ta püsivalt alates 2006. aastast. Tema käe ja juhendamise all on sirgunud terve põlvkond Eesti noori kirjandus- ja kultuuriuurijaid, samuti on tema lai silmaring ning rahvusvaheline kogemus inspireerinud kolleege ning olnud teedrajav nii soouuringute kui ka elulugude uurimise valdkonnas.

Kogumiku "Sõel" on koostanud Aija Sakova, toimetanud Katrin Raid ja kujundanud Merle Moorlat.

Fotol Tiina Kirss Eesti Kirjandusmuuseumi kirjandusteaduse suvekoolis "Rahvuslus ja rahvusmõte" Liivi muuseumis (juunis 2018). Foto: Alar Madisson/Eesti Kirjandusmuuseum.

Tartu esitlus "Sõelumisest, liivajooksmisest ja sõelale jäämisest" Facebookis.
Tallinna esitlus "Kuidas aeglustuda, kui maailm kiireneb" Facebookis.
Lilian Bristoli näitus "Kuldsed tiivad" Facaebookis.