Ema Kersti Karu 75. sünnipäeva ning 50. aasta ARSi majas töötamise tähistamiseks otsustasime salvestada ema ja tütre vestluse elust, loomingust ja valikutest.
Video on salvestatud ARS tarbekunstigaleriis. Teostas Kaspar Pokk. Video valmimist toetas Eesti Kultuurkapital.


Kersti Karu (snd 1946) jaoks on keraamika ala, mis ühendab eri kunstiliike:

„See on universaalne, sest siin saab tegeleda nii graafika, skulptuuri kui ka maaliga. Lisaks on hõlmatud ka geomeetria ja arhitektuursed vormid. Samas vajab keraamika tohutut ettekujutusvõimet. Glasuurid on enne põletamist hoopis teist värvi ning töötades tuleb ette kujutada, millised nad ahjust tulles võiksid välja näha. Iga töö on seetõttu ka kordumatu.“

Keraamika on ka väga vana eriala. 

„Arheoloogid leiavad vanade kultuuride keraamikat ja ka tänase keraamika tükid võivad samuti olla tulevikus jäljed meie praegusest ajast. Sel moel oleme igavikuga seotud.“ 

Keraamikas peitub Kersti jaoks saladus ja selle valmimine on justkui inimese arengu kujund. 

„Keraamika läbib põletusprotsessi ja valmib alles seejärel lõplikult. Ka elus on nii, et inimene peab läbima kannatusi, nö põletusprotsesse, et selle kaudu kasvada ja selgineda. Võib öelda, et töö saviga on aidanud mul aru saada elu mõttest. Seni kuni käed-jalad liiguvad, tegutsen edasi.“

Oma õpetajateks peab Kersti Ellinor Piippuud ning Elsi Johansoni, kes õpetas teda glasuurijaks. Kunstiakadeemias oli diplomitöö juhendajaks Evi Mardna. Häid õpetussõnu andis Leo Rohlin, kes oskas alati öelda õige sõna ja rääkis igaühega individuaalselt, ning joonistusõpetaja Leili Kuldkepp, kes pani rõhku figuuride joonistamisele, millest sai alguse huvi figuuride modelleerimise vastu.Videovestluse leiab YouTube'ist:


Vaata ka Kersti õpetaja Leo Rohlini sõnavõttu Kersti näituse "Figuur ja vorm" avamisel Tallinna Ülikooli Akadeemilses Raamatukogus 2017. aasta jaanuaris: