Aija sakova

Arvamuslood

 • Meisterlikkuse ja erakordsuse ilmnemise võimalikkus.
  Järelmõtteid Esna Galerii avamiselt. Ilmunud kultuur.err.ee portaalis (7.05.2019).

 • Mõtteid julgusest, vastutusest ja rollidest. 
  Essee ilmus Tartu Ülikooli ajakirjas UT (2/2019), mis tähistas oma 10. ilmumise aastapäeva. Loetav ka kodulehe blogis.

 • Rahaäng ja julgus. Kuidas kõige kiuste jääda humanitaariks?
  Ilmus Sirbis (22.06.2018), portaalis kultuur.err.ee (23.06.2018) ja Postimehes (26.06.2018).

 • Ka vaimset vägivalda saab märgata. Arvamuslugu sellest, kuidas lähisuhtes ei peaks elama nagu sõjaolukorras, alati lahingu- ja kaitsevalmis.
  Ilmunud Sirbis (14.07.2017) ja Postimehes (15.07.2017).

 • Haritlastest ja õpetlastest. Ääremärkusi humanitaarse kõrghariduse tulevikule mõeldes.
  Ilmunud Sirbis (4.09.2015) ja kogumikus "Valu, mälu, kirjandus" (2017).

 • Reformid, väärtused ja hirmud ülikoolis.
  Ilmunud Sirbis (20.03.2015).

 • Eestlus ja saksa keel. Mõtisklus sellest, kuidas eesti kultuur on väga suures osas just saksa keelest ja kultuurist välja kasvanud (kas või vastandudes).
  Ilmunud Sirbis (16.01.2015).

 • Ideaalsed ja mitteideaalsed sisserändajad. Mõtteid seoses Toomas Hiio käsitlusega Thilo Sarazini raamatust "Deutschland schafft sich ab" („Saksamaa kaotab end ära", 2010)
  Ilmunud Sirbis (9.12.2010).